Strona internetowa https://www.activestourism.com/ należy do firmy Tomash Prykhod ACTIVE TOURISM ORGANIZACJA EVENTÓW TURYSTYCZNYCH z numerem NIP 9512425279, Regon 525299107, z siedzibą pod adresem Albatrosów 14/22, 05-500 Piaseczno, która jest operatorem danych osobowych.

Korzystamy z Polityki Prywatności, która określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje zebrane za pośrednictwem strony https://www.activestourism.com/. Zawiera ona także przyczyny, dla których musimy zbierać określone dane osobowe. Dlatego przed korzystaniem z witryny https://www.activestourism.com/ zalecamy zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych.

Informacje, które zbieramy: Podczas odwiedzania strony https://www.activestourism.com/ automatycznie zbieramy pewne informacje o Państwa urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, adres IP, strefa czasowa itp. oraz niektóre pliki cookie umieszczone na Państwa urządzeniu. Dodatkowo podczas przeglądania strony zbieramy informacje o konkretnych stronach lub produktach, które przeglądacie Państwo, o tym, jakie strony internetowe lub warunki wyszukiwania przekierowały Państwa na stronę i o tym, jak wchodzicie w interakcje ze stroną. Te automatycznie zbierane informacje nazywamy "Informacjami o urządzeniu". Ponadto możemy zbierać dane osobowe, które nam udostępniają Państwo (takie jak imię, nazwisko, adres, informacje płatnicze itp.).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Naszym głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, dlatego musimy przetwarzać minimalne ilości danych użytkownika, tyle ile jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania strony. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są jedynie w celu wykrywania potencjalnych naruszeń i pozyskiwania statystycznych danych dotyczących korzystania ze strony. Dane statystyczne te nie są zbierane w sposób, który pozwalałby na identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możecie Państwo odwiedzać stronę, nie ujawniając nam swojej tożsamości i bez udostępniania jakichkolwiek informacji, które umożliwiałyby zidentyfikowanie Was jako konkretnych osób. Jednakże, jeśli chcecie Państwo skorzystać z niektórych funkcji strony, chcecie otrzymywać nasz newsletter lub inne informacje, które wymagają podania swoich danych, takich jak adres e-mail, imię, numer telefonu, to prosimy o ich udostępnienie. Możecie Państwo nie podawać nam swoich danych osobowych, ale w takim przypadku nie będziecie mogli korzystać z niektórych funkcji strony. Na przykład, nie będziecie mogli otrzymywać naszego newslettera ani skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są wymagane, mogą skontaktować się z nami pod adresem active.tourism@outlook.com.

Twoje Prawa: Jeśli jesteś rezydentem Europy, przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

  1. Prawo do informacji.
  2. Prawo dostępu.
  3. Prawo do korekty.
  4. Prawo do usunięcia danych.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  6. Prawo do przenoszenia danych.
  7. Prawo do cofnięcia zgody.
  8. Prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami, używając poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś rezydentem Europy, zaznaczamy, że przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umów, które mogą być zawarte z Tobą (na przykład, gdy składasz zamówienie za pośrednictwem Witryny) lub w inny sposób realizowania naszych uzasadnionych interesów biznesowych, wymienionych powyżej.

Linki do Innych Stron: Nasza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które nam nie przynależą i nie są przez nas kontrolowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności takich witryn ani osób trzecich. Zachęcamy do sprawdzenia, kiedy opuszczasz naszą Witrynę i do przeczytania oświadczeń o prywatności każdej strony, która może zbierać dane osobowe.

Bezpieczeństwo Informacji: Chronimy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych, w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, używaniem lub ujawnieniem. Stosujemy rozsądne środki zaradcze administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, używaniem, zmianą i ujawnianiem danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i przechowywaniem. Jednak przesyłanie danych przez internet lub sieć bezprzewodową nie jest całkowicie bezpieczne.

Ogłoszenie Prawne: Będziemy ujawniać wszelkie informacje, które zbieramy, używamy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w związku z wezwaniem sądowym lub podobnym postępowaniem sądowym, lub gdy jesteśmy przekonani, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, dochodzenia oszustw lub reagowania na żądanie rządu.

Kontakt: Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej o niniejszej Polityce lub masz pytania dotyczące swoich praw indywidualnych i swoich danych osobowych, możesz wysłać wiadomość na adres active.tourism@outlook.com.