Oto przykładowe warunki usług dla Active Tourism:


Warunki Usług Active Tourism

1. Rezerwacje i Płatności:

 • Aby zarezerwować usługi, wymagane jest dokonanie zaliczki w określonym terminie.
 • Pełna płatność powinna być uregulowana przed rozpoczęciem wydarzenia.

2. Anulacje:

 • Anulacje muszą być zgłoszone na piśmie.
 • Koszty anulacji zależą od terminu i są określone w regulaminie.

3. Zmiany Harmonogramu:

 • Active Tourism zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

4. Odpowiedzialność:

 • Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach na własne ryzyko.
 • Active Tourism nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie osobistego mienia.

5. Bezpieczeństwo:

 • Wszystkie wydarzenia prowadzone są z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa.
 • Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać instrukcji przewodników.

6. Warunki Pogodowe:

 • Wydarzenia odbywają się bez względu na warunki pogodowe, chyba że stwarzają one realne zagrożenie.

7. Zdjęcia i Filmy:

 • Active Tourism zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów uczestników w celach promocyjnych.

8. Zmiany Warunków:

 • Active Tourism zastrzega sobie prawo do zmiany warunków usług, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

9. Skargi i Reklamacje:

 • Skargi i reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.

Te warunki są ogólnym zarysem i mogą być dostosowywane do konkretnych wydarzeń. Przed uczestnictwem zaleca się dokładne zapoznanie się z warunkami danego wydarzenia.